Zestawienie Nominowanych
obiektów Do Nagrody za rok 2019

Słowo prezydenta Do Nagrody
Za Rok 2018

Przystępując do projektowania budynku od samego początku wystawionego na widok odbiorców, np. poznański ratusz, architekci przykładają wyjątkową wagę do projektu. Na wzór Jana Baptysty Quadro z pietyzmem podchodzą do każdego detalu. Natomiast projektując budynki ukryte, w drugiej linii zabudowy, schowane na podwórkach starówki, zazwyczaj ograniczają środki wyrazu, proponując inwestorom ubogie w detale domy. Nagradzane przez ostatnie 20 lat budynki zostały wkomponowane w przestrzeń Poznania i były podziwiane z wielu perspektyw.

Tegoroczni laureaci nagrody Jana Baptysty Quadro, pomimo że należą do młodego pokolenia poznańskich architektów, udowodnili, że potrafią projektować z szacunkiem dla historycznej zabudowy. Pokazali również, że z dala od ruchliwych ulic i oczu tysięcy, na uboczu od osi widokowych i szerokich perspektyw można projektować na wysokim światowym poziomie. Udało się im utworzyć przyjazną przestrzeń pracy, odpoczynku i spotkań. Nagrodzony budynek nie jest kolejną rozbudową na tyłach kamienicy. To wyjątkowa perła, która ma szansę stać się genius loci.

Nagrodzony biurowiec potwierdza, że Poznań nie jest piękny wyłącznie od frontu, w zaułkach i podwórkach skrywa prawdziwe skarby współczesnej architektury. Cieszy fakt, że do grona laureatów Nagrody dołączają kolejni przedstawiciele młodego pokolenia architektów. Mam nadzieję, że projekty tegorocznych laureatów staną się impulsem do odważnego projektowania kolejnych poznańskich pereł.

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania
im. Jana Baptysty Quadro za rok 2018

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania
im. Jana Baptysty Quadro za rok 2018

Nadbudowa i przebudowa oficyny - ul. 3 maja 49C

Projekt:
NMS ARCHITEKCI Mikołaj Stępien, Natalia Stępien, Norbert Golec, Klaudia Stefanowska, Hanna Leszczynska, Agnieszka labus, Natalia Rozmiarek, Katarzyna Majewska

Opinia Jury o nagrodzonej realizacji

Nadbudowana i przebudowana oficyna wraz z zagospodarowanym podwórkiem, znajduje się w ścisłym centrum Poznania. Od strony zachodniej przylega do Teatru Polskiego a od strony południowej zamyka pierzeję teatralną. Budowa była zwieńczeniem, realizowanej w nowatorskiej formule współpracy publiczno-prywatnej, wieloletnich działań i starań inwestorów związanych z rewitalizacją kameralnego wnętrza urbanistycznego. Zniszczone w czasie wojny, odbudowane w ułomnej formie i zeszpeconego powojennymi dobudowami, garażami i barakami jak wiele poznańskich podwórek, zostało w końcu zagospodarowane. Efekt pokazał jeden z kierunków i pomysłów na skuteczną rewitalizację śródmieścia Poznania poprzez przebudowę zaniedbanych i niedoinwestowanych poznańskich oficyn i podwórek na kameralne, zielone wnętrza zwiększające komfort życia mieszkańców i podnoszące jakość miasta.

Obiekty wyróżnione

Wyróżniony nominacją

Budynek mieszkalny wielorodzinny,
ul. ks. Jakuba Wujka i ul. M. Niedziałkowskiego

Projekt:
Litoborski + Marciniak,
Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.

"Za umiejętne zagospodarowanie ograniczonej przestrzennie działki i elegancką architekturę od strony ul. M. Niedziałkowskiego"

Wyróżniony nominacją

Zespół budynków biurowych PIXEL,
ul. Grunwaldzka

Projekt:
JEMS ARCHITEKCI Olgierd Jagiełło, Paweł Natkaniec, Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski

"Za kontynuację bardzo dobrej architektury i jej przestrzenny wyraz, pierwszy budynek zespołu otrzymał Nagrodę JBQ w 2012 roku."

Wyróżniony nominacją

Budynek mieszkalny wielorodzinny,
ul. ks. Jakuba Wujka i ul. M. Niedziałkowskiego

Projekt:
Litoborski + Marciniak,
Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.

"Za umiejętne zagospodarowanie ograniczonej przestrzennie działki i elegancką architekturę od strony ul. M. Niedziałkowskiego"

Wyróżniony nominacją

Pawilon, Ogród Szeląg, ul. Ugory

Projekt:
Pracownia Wierciński-Studio, Adam Wierciński, Agnieszka Owsiany, Janusz Łopieński

"Za rewitalizację opuszczonej działki, oszczędną formę pawilonu i społecznikowskie działanie mieszkańców, które doprowadziło do powstania domu kultury, ogrodów społecznych i miejsca wypoczynku lokalnej społeczności."

Wyróżniony nominacją

Osiedle Botaniczna, zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych,
ul. Zofii Nałkowskiej

Projekt:
Pracownia Architektoniczna INSOMIA

"Za atrakcyjne dla mieszkańców zagospodarowanie małej architektury."

Materiały do pobrania