Słowo prezydenta Do Nagrody
Za Rok 2019

Szanowni Państwo

Poznań co roku zmienia się na naszych oczach i staje się piękniejszy. To zasługa architektów, których wybitne dzieła wyznaczają nowe standardy, wprowadzając do naszego miasta świeży powiew światowej architektury. Poznańska architektura od wieków wyróżnia się wysokimi walorami artystycznymi i funkcjonalnymi.

Każdego roku poszukujemy kolejnych wybitnych realizacji, które wykreują nową jakość i wpłyną na charakter oraz tożsamość Poznania.

Cieszy mnie, że inwestorzy zwracają coraz większą uwagę, aby nowe budynki dalekie były od przeciętności. Wśród laureatów poprzednich edycji nagrody, oprócz wybitnych poznańskich twórców, znaleźli się architekci zarówno z Polski, jak i Europy. Nie dziwi zatem fakt, że co roku w przestrzeni miejskiej przybywa oryginalnych budynków budzących uznanie nie tylko mieszkańców, ale także gości. Poznaniacy cenią umiejętne wpisanie w nią nowych obiektów z szacunkiem dla historii miasta i wspomnień jego mieszkańców. Jak powiedział słynny architekt Daniel Libeskind Każdemu budynkowi, każdemu miastu powinna towarzyszyć jakaś opowieść – o życiu, ludziach. Inaczej budynek jest abstrakcją.

Życzę wszystkim architektom, aby ich kolejne realizacje tworzyły wspaniałą opowieść Poznania.

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania
im. Jana Baptysty Quadro za rok 2019

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania
im. Jana Baptysty Quadro za rok 2019

Kamienica „Żelazko”, ul. Ogrodowa 19

CDF ARCHITEKCI:
mgr inż. arch. Karol Fiedor, mgr inż. arch. Łukasz Ekwiński, mgr inż. arch. Krzysztof Łuczak, mgr inż. arch. Bartosz Małecki, mgr inż. arch. Tomasz Mor, mgr inż. arch. Zuzanna Pikuła, mgr inż. arch. Aleksandra Sembrat, mgr inż. arch. Zuzanna Sprogis

Opinia Jury o nagrodzonej realizacji

Obiekt uzyskał Nagrodę Jana Baptysty Quadro za przywrócenie niezwykle charakterystycznego ukształtowania narożnika kwartału śródmiejskiej zabudowy stanowiącego zwornik niepowtarzalnego, wyróżniającego się w tkance zabudowy Poznania układu urbanistycznego ulicy Długiej, z dominantą - zamknięciem widokowym- Kościoła Franciszkanów oraz ulic Ogrodonej i Krysiewicza. W realizacji trafnie połączono zrekonstruowaną fasadę narożnej kamienicy ze współczesną formą i rozwiązaniem materiałowym segmentu uzupełniającego. Realizacja porządkuje i w znaczący sposób podnosi standard tej części miasta.

Wyróżnienie Honorowe

Budynki mieszkalne, Między Drzewami, ul. Malewskiej, Różańskiego, Epicka INSOMIA

Area Development 
INSOMIA

Opinia Jury o wyróżnionej realizacji

Obiekt uzyskał nominację i wyróżnienie honorowe za wyczucie skali, właściwy dobór materiałów oraz detalu, a także optymalne wykorzystanie przestrzeni z zachowaniem istniejącej zieleni.

Kilka Słów o Nagrodzie

Bartosz Guss

Wiceprezydent Poznania i przewodniczący Jury

- Cieszy duża ilość dobrych projektów. Inwestorzy coraz bardziej przywiązują wagę do jakości materiałów oraz dbałości o kontekst urbanistyczny. Jury nie było tym razem jednoznaczne w swoich ocenach . Laureat, który zostanie wskazany za kilka dni, w sposób wyjątkowy wpisze się w wyznaczenie trendów wysokiej jakości architektury.

za „Gazetą Wyborczą” z 19.10.2020r.

Piotr Sobczak

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP i członek Jury

- To, co w tym roku zostało zgłoszone, prezentuje dość wyrównany poziom - trudno powiedzieć, że któraś z tych realizacji jest ikoniczna - ocenia. Zwraca też uwagę, że do konkursu zgłoszonych zostało dużo projektów budynków wielorodzinnych, prezentujących godne parametry i materiały oraz uwzględniających kontekst, dzięki czemu dobrze wpisują się w tkankę miejską. - To pokazuje, że dobra architektura nie zawsze musi iść w parze z nieposkromionymi ambicjami - podkreśla. Zauważa też, że tegoroczne zgłoszenia wskazują na jeszcze jeden obiecujący trend: - Inwestorzy coraz bardziej angażują się nie tylko w centrum, ale też na peryferiach, a to sprawia, że miasto staje się coraz bardziej spójne.

Zestawienie Zgłoszonych i Nominowanych obiektów Do Nagrody za rok 2019

Obiekty wyróżnione w 2018

Wyróżniony nominacją

Budynek mieszkalny wielorodzinny,
ul. ks. Jakuba Wujka i ul. M. Niedziałkowskiego

Projekt:
Litoborski + Marciniak,
Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.

"Za umiejętne zagospodarowanie ograniczonej przestrzennie działki i elegancką architekturę od strony ul. M. Niedziałkowskiego"

Wyróżniony nominacją

Zespół budynków biurowych PIXEL,
ul. Grunwaldzka

Projekt:
JEMS ARCHITEKCI Olgierd Jagiełło, Paweł Natkaniec, Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski

"Za kontynuację bardzo dobrej architektury i jej przestrzenny wyraz, pierwszy budynek zespołu otrzymał Nagrodę JBQ w 2012 roku."

Wyróżniony nominacją

Budynek mieszkalny wielorodzinny,
ul. ks. Jakuba Wujka i ul. M. Niedziałkowskiego

Projekt:
Litoborski + Marciniak,
Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.

"Za umiejętne zagospodarowanie ograniczonej przestrzennie działki i elegancką architekturę od strony ul. M. Niedziałkowskiego"

Wyróżniony nominacją

Pawilon, Ogród Szeląg, ul. Ugory

Projekt:
Pracownia Wierciński-Studio, Adam Wierciński, Agnieszka Owsiany, Janusz Łopieński

"Za rewitalizację opuszczonej działki, oszczędną formę pawilonu i społecznikowskie działanie mieszkańców, które doprowadziło do powstania domu kultury, ogrodów społecznych i miejsca wypoczynku lokalnej społeczności."

Wyróżniony nominacją

Osiedle Botaniczna, zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych,
ul. Zofii Nałkowskiej

Projekt:
Pracownia Architektoniczna INSOMIA

"Za atrakcyjne dla mieszkańców zagospodarowanie małej architektury."

Materiały do pobrania