Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro jest przyznawana od ponad 20 lat. Wyróżnia autora lub zespół autorów za projekt architektoniczny zrealizowany na terenie Poznania w roku poprzedzającym przyznanie nagrody – statuetki Jana Baptysty Quadro. Zwycięską realizację wybiera Jury, ale zgłoszenia do Nagrody mogą dokonywać mieszkańcy Poznania oraz działające w mieście instytucje. Organizatorem Nagrody jest Miasto Poznań przy współudziale: SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Inicjatora Nagrody – UWI Inwestycje S.A.

„Za każdym zrealizowanym w stolicy Wielkopolski obiektem stoi talent, wizja i zaangażowanie jego projektantów. To właśnie ich – autorów i autorki najlepszych koncepcji architektonicznych – doceniamy od blisko ćwierć wieku w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro.”

“Być może brzmi to surrealistycznie, ale nie byłoby dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Poznania za najlepszą współczesną architekturę, gdyby nie… Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i jego współdziałanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Pod koniec lat 90. powstała w tym gronie idea przywrócenia na Starym Mieście elementów wystroju, które pominięto przy jego odbudowie. Były to różnego rodzaju rzeźby zdobiące niegdyś elewacje budynków, takie jak np. Madonny czy rzeźba przedstawiająca Jana Baptystę Quadro, twórcę poznańskiego Ratusza. W roku 1998 na podstawie nielicznych materiałów źródłowych rzeźbiarz Romuald Łuczko wykonał jej kopię. Model miał w sobie tyle uroku, że przyszło mi do głowy, aby wykorzystać go jako swoistego poznańskiego “Oskara”, promującego dorobek architektów. (…) Pomysł spodobał się władzom SARP-u, a stąd był już tylko krok do jego akceptacji przez Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, który jako prezydent miasta zgodził się na powiązanie nagrody z tym urzędem.”

Jacek Cenkiel, współinicjator Nagrody im. J.B. Quadro

Organizator:

Patroni merytoryczni:

Inicjotor nagrody: